Informatieochtenden

MR

De MR staat voor Medezeggenschapsraad. Voor belangrijke beslissingen die over de school gaan, moet de directeur, de ouders en het team raadplegen. Dit moet volgens de wet via de MR. In de MR zitten dan ook personeelsleden samen met de ouders. Samen overleggen zij in een aantal vergaderingen per jaar over deze beslissingen.

 

De verschillende beslissingen die er zijn: 

  • Adviesrecht: de MR geeft advies over een beslissing die de directeur wil maken.
  • Instemmingsrecht: de MR heeft instemming over beslissingen.
  • Informatieve beslissingen: De directeur geeft de MR informatie over beslissingen.
     

De MR gaat over beleidszaken. Dit houdt in dat ze directe of indirecte gevolgen hebben op de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Denk hierbij aan extra ondersteuning voor de leerkracht/leerlingen, wijzigingen in de voor- en naschoolse opvang, samenwerkingen met maatschappelijke organisaties en nog meer. 

 

 

Waarom is de MR belangrijk?

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en/of ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen.

 

 

Wat hebben ouders en personeelsleden aan de MR?

 De MR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel. Iedere ouder of personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden besproken. 

 

 

Wat kunnen ouders en personeelsleden voor de MR betekenen?

Door informatie te verstrekken probeert de MR ouders en personeel meer inzicht te geven in het werk dat de MR-leden doen. Een stuk ‘feedback’ van ouders en personeelsleden kan richting geven aan de koers die de leden van de MR moeten bewandelen. 

 

Ben je nieuwsgierig of wil je meer weten? Kom gerust even bij ons langs. We zijn ook bereikbaar via mr@ijpleinschool.nl en 020-6341046.

 

 

MR-leden

 

De samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR) is voor dit schooljaar als volgt:

Anna

Ik ben Anna Hoetjes, de moeder van Zora Ike (groep 3) en Iris (2 jaar). Ik vind de IJpleinschool een heel leuke school, met een heel stabiel, professioneel en toegewijd lerarenteam, en een  sterke buurt sfeer. Ik ben in 2023 lid van de MR geworden om meer inzicht te krijgen in het beleid van de school en omdat ik het belangrijk vind dat ouders actief meedenken over de ontwikkelingen binnen de school. Ik hoor ook graag van andere ouders wat er speelt. Verder werk ik als beeldend kunstenaar en maak installaties met video’s en sculpturen voor tentoonstellingsruimtes. Ik geef ook een dag in de week les aan de kunstacademie in Den Haag. Mijn man Marnix is 10 jaar lang natuurkundedocent geweest op middelbare scholen in de Bijlmer en in Noord, en werkt nu als technisch assistent en installateur.

Henry

Mijn naam is Henry Sanches en ik ben 55 jaar. Ik heb op dit moment één kind op de IJpleinschool, dit is: Novalynn. Voorheen zaten mijn andere kinderen ook op de IJpleinschool, dit waren Leonieze en Philinio. Sinds een aantal jaren ben ik actief als MR-Lid. Ik vind het belangrijk dat er een stem is vanuit de ouders om mee te kunnen praten en instemmen over diverse zaken. Naast De MR werk ik bij de Nederlandse Spoorwegen als teammanager en ben ook projectmanager op de afdeling leiderschap & inclusie. Ik woon samen met Philomena. 

Olga

Hola, mijn naam is Olga en ik ben leerkracht op Obs IJplein. Mijn avontuur op deze school begon als LIO’er (leraar in opleiding) in het jaar 2018. Daarna  kon ik gelijk als vaste leerkracht blijven. In de tussentijd ben ik PBS-coach geworden en sinds het schooljaar 2022/2023 heb ik mijn plekje in de MR gevonden. Mijn interesse ligt in de vraagstukken die de MR krijgt. Dit wil ik graag onderzoeken voor het team en hun stem hierover laten horen. Ik ben alle dagen werkzaam, heeft u een vraag of wilt u gewoon even babbelen, loop de wandelgangen in van de school en je vindt mij gerust. 

Patty

Mijn naam is Patty. Ik ben sinds 2022 werkzaam als leerkracht van groep 8 op Obs IJplein. In de jaren hiervoor heb ik aan verschillende groepen lesgegeven op een andere school. Samen met mijn collega zit ik namens het team in de MR. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij het beleid dat gevoerd wordt op school. De directeur, leerkrachten en ouders zijn er samen verantwoordelijk voor dat de organisatie bij ons op school goed geregeld is en dat de kinderen een prettige en leerzame tijd hebben.