Informatieochtenden

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs wordt bekostigd door de overheid. Niet alle activiteiten kunnen uit dit budget worden gefinancierd. Daarom vragen wij jaarlijks een vrijwillige ondersteuningsbijdrage.  De hoogte van de ondersteuningsbijdrage en de manier waarop we die besteden, worden ieder jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.  De vrijwillige bijdrage is € 55,- per leerling per schooljaar en kan ook met de Stadspas worden voldaan. Deelname aan het schoolkamp in groep 8 kost  € 30,- . Dit bedrag is niet inbegrepen in de ouderbijdrage. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.