Informatieochtenden

Onze speerpunten

Obs IJplein is een brede school. Samen met ouders en het team werken we aan een brede ontwikkeling van kinderen. Om dit te realiseren geven wij naast rekenen en taal ook aandacht aan cultuureducatie, debatteren, mediawijsheid, sport en nog veel meer. Dit aanbod wordt gegeven binnen en buiten de schooltijden, waardoor ze een brede basis krijgen om stevig in het leven te staan, (zelf)bewust en betrokken.

 

Met zijn allen zijn wij trots op onze school en dit zijn onze speerpunten:

Kleinschalige school

Obs IJplein is een kleinschalige basisschool en zal dat de aankomende jaren ook blijven. We hebben acht groepen met een gemiddelde klasgrootte van 17 kinderen. Door de grootte van de school kent iedereen elkaar en dat maakt ons een hechte en betrokken school. Daarbij kunnen de leerkrachten extra goed inspelen op de behoeftes van ieder kind of het nu gaat om versnellen of vertragen of verbreden. 

 

 

Cultuureducatie

Creativiteit vinden wij net zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen als taal en rekenen. Elk kind moet de kans krijgen zijn of haar talent te ontwikkelen. Creatief denken betekent immers dat je anders kunt kijken en nieuwe oplossingen kunt verzinnen. Dit zien wij terug doordat wij in ons onderwijs gebruikmaken van de kracht van kunst en cultuur om kinderen anders te laten denken en de wereld om zich heen beter te begrijpen. Bij cultuur denken we aan de eigen cultuur, die van anderen en de huidige en historische betekenis daarvan. Bij kunst denken we ook aan alle bekende kunstuitingen, zoals toneel, dans, mime, muziek, de beeldende kunsten en nieuwe media. Als school proberen we de leerlingen met al deze vormen kennis te laten maken in zijn/haar schooltijd. We verdelen alle kunstuitingen in vier hoofdonderdelen:

 • muziek
 • theater, dans en circus
 • beeldende kunst
 • nieuwe media als fotografie, film en animatie.

Ieder jaar is er een onderdeel aan de beurt, zodat elke leerling in zijn/haar schooltijd aan een onderdeel zeker één keer kan meedoen.  Kinderen en ouders zien dit terug in de gespecialiseerde vakleerkrachten voor muziek en theater. Hun lessen zijn onderdeel van het vaste lesprogramma.

 

Kom ook eens in ons theater kijken!

Sportactieve school

 Sporten en gezond leven zijn belangrijk om je goed te voelen. Wij stimuleren dit spelenderwijs vanaf de kleuterleeftijd, met sportieve activiteiten binnen en buiten de school en aandacht voor gezonde voeding.

 

Zo wordt er elke week met een kok en een aantal kinderen van groep 7 of 8 voor de hele week gekookt. Een win-win want iedereen eet gezond en het is ook nog eens lekker. Kijk maar eens hier.

 

Daarbij krijgen alle kinderen tweewekelijks gymnastiek aangeboden  van een gespecialiseerde vakleerkracht. In de lessen staat niet de competitie voorop, maar het plezier in bewegen, sportief gedrag en het teamgevoel. Dat wordt versterkt door de jaarlijkse sportdag en de wekelijkse Pleinspelen . Pleinspelen zijn wekelijkse sport en spel lessen op het grote plein voor de kinderen vanaf groep 3. Tijdens deze lessen krijgen ze sport en spel aangeboden die ze tijdens en na schooltijd buiten kunnen spelen.

 

Wij hebben bewegingsonderwijs hoog in het vaandel staan want het draagt bij aan de groepsdynamiek en we weten dat bewegen een positief effect heeft op de hersenstructuur en de executieve functies zoals werkgeheugen.

 

Dit alle heeft er toe geleid dat wij twee kwaliteitskenmerken als school hebben mogen ontvangen:

 • De Gezonde School
 • Jump-in school

 

 

Talentontwikkeling
 

Ieder kind heeft zijn eigen passies en talenten. Op onze school krijgt iedereen de ruimte om te ontdekken wie hij of zij is en om zich in de volle breedte te ontwikkelen: cognitief, sociaal-emotioneel en creatief.  Dit is terug te zien in ons culturele aanbod, maar we weten ook dat sommige leerlingen baat hebben bij een andere manier van leren; praktisch of juist meer onderzoekend. Deze uitdaging of ondersteuning bieden wij bij Leerlab respectievelijk Doelab. Beide manieren van leren worden hier toegelicht.

 

Leespromotie
 

Wie leest, heeft de wereld aan zijn voeten. Lezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Het is de basis van alles. Je moet voldoende kunnen lezen om het in de maatschappij te redden, maar het is ook essentieel bj de vakken rekenen en wereldoriëntatie. Lezen en het vergroten zijn met elkaar verbonden. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat onze kinderen met plezier lezen en met goede boeken. Dit jaar hebben wij de boeken van onze bibliotheek vernieuwd en we blijven de aankomende jaren nieuwe boeken aanschaffen.

 

Want hoe plezieriger lezen wordt ervaren, des te beter kinderen leren lezen. Om dit te realiseren lezen wij dagelijks op verschillende manieren in alle groepen. Soms lezen de kinderen individueel, soms lezen we met de hele klas hetzelfde boek en de leerkracht leest dagelijks voor. Op die manieren kunnen kinderen hun leesvoorkeuren ontdekken en met elkaar praten over wat ze lezen. Ter ondersteuning van de techniek en het vloeiend lezen bieden wij voor sommige kinderen ook theaterlezen aan. 

 

Daarnaast benadrukken wij het belang van “zien lezen, doet lezen”. Het is belangrijk dat ouders voorlezen en actief over boeken in gesprek gaan met hun kinderen. Vaak zien wij dat het voorlezen stopt op het moment dat een kind zelf leert lezen, maar het is belangrijk om dat te blijven doen. In dat kader doen wij ook elk jaar mee aan de Nationale Voorleesdagen, waar zowel ouders als grootouders een prominente rol in  in de klas hebben. Daarnaast plaatsen wij in elke nieuwsbrief een boekentip om het lezen van boeken te promoten. 

 

 

 

Wat is nog meer leuk?

 • Eén keer per week komt een kok van Onderwijs Gezond bij ons om met steeds andere leerlingen uit de bovenbouw te koken voor de rest van de school. De leerlingen die koken leren hier veel van en het levert een gezonde maaltijd op voor iedereen. Op deze manier krijgen alle kinderen:
  • een extra warme maaltijd
  • een gezond maaltijd, die ook lekker is
  • de behoefte om te proeven omdat groep 7 en 8 gekookt hebben. Wilt u weten hoe dat koken eruit ziet, kijk dan eens hier.

Alle feestdagen
 

Obs IJplein is een openbare basisschool waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun religie, afkomst, overtuiging, etc. Dit betekent dat we met ons burgerschapsonderwijs uitgebreid stilstaan bij de meeste culturen en geloven. Dit zien we terug in meerdere vieringen en ons jaarlijks Zomerfeest.

 

 

 

Hoorns model

Wij werken met een continurooster volgens het Hoorns model. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag lunchen samen met de leerkracht. Op de lange dagen is er sprake van een beweeg blok in de vorm van bewegingsonderwijs. 

 

Onze schooltijden zijn: ma/di/do van 8.30 tot 14.45 uur en woe/vrij van 8.30 tot 12.30 uur.

Op de lange dagen eten de leerlingen met hun leerkracht en  op zowel woensdagmiddag alsook vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij. 

 

Tijdens de korte dagen hebben de kinderen meer tijd voor sporten en andere naschoolse activiteiten.