Informatieochtenden

Talentontwikkeling

Wij willen onze leerlingen een stevige basis bieden voor de toekomst en met zoveel mogelijk bagage en vaardigheden de wijde wereld insturen.  Ieder kind heeft zijn eigen passies en talenten. Iedereen krijgt ruimte om te ontdekken wie hij of zij is en om zich in de volle breedte te ontwikkelen: cognitief, sociaal-emotioneel en creatief. Om dit te realiseren bieden wij een breed aanbod aan, naast rekenen en taal geven wij ook aandacht aan cultuureducatie, debatteren, mediawijsheid, sport en nog veel meer. Dit aanbod wordt gegeven binnen en buiten de schooltijden, waardoor ze een brede basis krijgen om stevig in het leven te staan, (zelf)bewust en betrokken.

 

Sommige leerlingen hebben daarnaast baat bij een praktische manier van leren of  een onderzoekende manier van leren. Voor beide groepen hebben wij een aanvullend passend aanbod, waarbij we de leerlingen zowel cognitief als pedagogische aan de hand nemen. Dit zien wij terug in Leerlab en Doelab. 

Leerlab

Voor leerlingen die meer uitgedaagd dienen te worden dan in hun eigen klas geboden wordt, biedt het Expertisecentrum Leerlab (groep 4 t/m 8) en Denksleutelslessen (groep 3). De leerlingen waarvoor dit aanbod bedoeld is, vallen op in het “hogere orde denken”, zijn snel van begrip, nieuwsgierig, leergierig en hebben brede algemene kennis. Ze hebben meestal voldoende aan een korte instructie om aan het werk te gaan. Leerlab duurt ongeveer anderhalf uur per week. Daarnaast werken leerlingen, meestal gezamenlijk,  aan aanvullende opdrachten in de klas.

Het is ook mogelijk dat deze kinderen juist moeite hebben om aan het werk te gaan en begeleiding nodig hebben omdat ze onderpresteren. Met behulp van Leerlab willen wij het onderpresteren voorkomen. Op die manier kunnen we de kinderen zowel binnen als buiten de klas extra uitdaging bieden.

Om goed te kunnen functioneren in de huidige maatschappij is het belangrijk dat leerlingen een actieve, kritische, onderzoekende en probleemoplossende houding ontwikkelen. Hierdoor zijn ze in staat om de alom aanwezige informatie op de juiste waarde in te schatten en op de juiste manier in te zetten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op de basisschool een start maken met het aanleren van de basisvaardigheden die horen bij Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL). Dit zien we terug in de uitvoering bij Leerlab.

Doelab

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen 1,5  uur per week buiten de klas in een kleine groep, les van een specialist. In het Doelab krijgen deze leerlingen les om de juiste houding te bevorderen om tot leren te komen. Er wordt thematisch gewerkt en de lessen zijn heel praktisch.

 

De onderwerpen zijn ICT, techniek, koken, handenarbeid, tuinieren, werken met textiel, stages en boodschappen doen. Maar ze doen ook klusjes in en om de school. Voor ieder thema zijn algemene doelen beschreven, worden rekenkaarten ingezet en wordt er aan persoonlijke doelen gewerkt. Kinderen stromen in september of februari in en blijven minimaal 6 maanden in het Doelab. 

Samen leren en talentontwikkeling aan het IJ, zorgt voor een goede toekomst voor jou en mij.