Informatieochtenden

Resultaten

 

Wij richten ons op zo breed mogelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij stimuleren de leerlingen in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat hun individuele mogelijkheden optimaal benut worden én zij een positief zelfbeeld krijgen. 

 

  • De leerkracht geeft les op verschillende niveaus vanuit de EDI werkwijze, Expliciete Directe Instructie. Met een heldere instructie en hoge verwachtingen helpen wij alle leerlingen de leerstof eigen te maken. In de EDI-les is er veel interactie tussen de leerkracht en leerlingen, maar ook tussen de leerlingen onderling. Hierdoor wordt er veel samengewerkt en kunnen alle kinderen zich de leerstof in kleine stappen eigen maken. 
  • Iedere leerling heeft eigen doelen
  • Vanaf groep drie krijgen alle leerlingen twee keer per jaar een rapport.
  • We toetsen op twee manieren. Met toetsen die horen bij onze lesmethodes, zodat we tussentijds kunnen nagaan of kinderen de stof beheersen en daar waar nodig ons handelen op aan kunnen passen.
  • Daarnaast geven de niet-methode toetsen een beeld van het niveau van de leerlingen op het gebied van rekenen, technisch en begrijpend lezen, spelling en woordenschat.
  • Wij hebben gekozen voor Dia toetsen vanwege het adaptieve karakter en omdat die beter aansluiten bij onze visie. Uiteraard worden de leerlingen ook hiermee goed op de eindtoets in groep 8 voorbereid.
  • Wij bieden extra ondersteuning en extra uitdaging waar nodig is. Op die manier kunnen alle kinderen hun talent ontwikkelen. Soms komt het voor dat een kind een specifieke begeleiding nodig heeft. In dat geval kunnen wij gebruik maken van de diensten van ons Expertisecentrum. Onze werkwijze inzake passend onderwijs kunt u vinden in ons schoolondersteuningsprofiel
  • Meer weten over ons leerlingvolgsysteem en onze toetsinformatie? U vindt deze informatie in onze schoolgids. Een overzicht van onze resultaten en kwaliteitsscores vindt u op www.scholenopdekaart.nl
  • Uiteraard is het ook  belangrijk om te weten of onze ouders tevreden zijn met onze school. Dit jaar kregen wij een 7,6 gemiddeld van onze ouders, maar we willen altijd hoger en zetten daar ook gericht op in. U kunt dit onderzoek nalezen op onze schoolpagina op https://scholenopdekaart.nl 
“Met het gebruik van EDI verbeteren de prestaties van kinderen en het versterkt de kwaliteit van de les ”