Informatieochtenden

Groepsindeling

Op de IJpleinschool hebben we acht groepen. Elk leerjaar heeft een eigen groep, behalve bij de kleuters. Bij de kleuters werken wij met twee gecombineerde kleutergroepen (1/2), zodat de jongsten en de oudsten van elkaar kunnen leren.

 

Kleinschalig onderwijs

Wij zijn een kleine school die langzaam zal doorgroeien. Dit betekent dat alle kinderen die nu instromen in kleine klassen zullen zitten. De gemiddelde groepsgrootte op dit moment is 17 kinderen. Hierdoor kennen alle leerkrachten alle kinderen waardoor wij een unieke sfeer in de school hebben. Daarbij is er veel oog voor elk talent van elk kind.

 

Aanvullend hebben wij per twee groepen een onderwijsassistent die de leerkrachten ondersteunt bij hun dagelijkse taken, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat onze leerlingen altijd de juiste begeleiding krijgen om te versnellen of te vertragen.