Informatieochtenden

Protocollen en afspraken

Om een goed en veilig leerklimaat te hebben, zijn er op de IJpleinschool een aantal afspraken waar wij ons aan houden. Hier kunt u ze nalezen:

 

 

 

 • Protocol Veiligheid en grenzen
  De IJpleinschool biedt een veilig leerklimaat op basis van positieve omgangsvormen vanuit PBS. Daarbij respecteren wij elkaars grenzen. Hoe wij hiermee omgaan is vastgelegd in het stroomschema veiligheid, grenzen en gedrag

 

 • Gedragsregels
  Met zijn allen, leerlingen, ouders en personeel zijn wij op school gebaat bij een goede samenwerking. Daar zijn duidelijke afspraken voor nodig, die zijn samengevat in een gedragscode die u hier kunt downloaden.

 

 • Anti-pestprotocol
  In een veilig leerklimaat is geen plaats voor pesten. Wanneer dit toch voorkomt handelen wij volgens het Anti-pestprotocolIJplein en doen wij dit binnen het stappenplan van het stroomschema veiligheid, grenzen en gedrag. 

 

 

 • Mediaprotocol
  Wij hebben met elkaar afgesproken dat mobiele telefoons/devices niet op school aan staan. Hiervoor volgen we het mediaprotocol.

 

 • Innoord protocollen: medisch handelen, weeralarm & privacy
  De IJpleinschool valt onder het bestuur Innoord. Inzake het medisch handelen,het weeralarm en ons privacybeleid volgen we de stappen van ons bestuur.