Informatieochtenden

Ons onderwijs

De IJpleinschool is een openbare school. Omdat onze school neutraal is en niet gebaseerd is op een specifieke stroming, bieden wij een open en veilige omgeving waar elk kind, ongeacht achtergrond of geloof, zich gezien en welkom kan voelen.

 

 

Wij zijn allemaal Amsterdammers en leren met en van elkaar met respect.

Modern klassikaal onderwijs

We bieden ‘modern klassikaal onderwijs’. Het uitgangspunt is dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten en samen les krijgen. Daarbij heeft de leerkracht veel aandacht voor zowel de sfeer in de groep als voor de ontwikkeling en het tempo van iedere individuele leerling. In onze ervaring creëren we op die manier een veilige leeromgeving, waarin alle kinderen de ruimte krijgen. Tegelijk leren zij al jong omgaan met ‘uitgestelde aandacht’: de leerkracht heeft oog voor iedereen, maar niet iedereen is tegelijkertijd aan de beurt

 

→ Zo werkt dat in de klas. Vanuit een klassikale instructie van de leerkracht gaan de kinderen eerst als groep (wij) en daarna zelfstandig (jullie en jij) aan de slag. De leerkracht loopt een rondje door de klas om vragen van leerlingen te beantwoorden. Aanvullend gaan groepjes kinderen van gelijk niveau naar de instructietafel voorin de klas. Daar krijgen zij extra uitleg of extra uitdagende oefeningen. De samenstelling van deze groepjes kan verschillen per vak en per leerdoel. Op die manier kan de leerkracht standaard op drie niveaus lesgegeven en individuele aandacht geven. Ieder kind krijgt de stof dus zo veel mogelijk op maat aangeboden. Zo zien we ook al vroeg welke kinderen meer hulp of meer uitdaging nodig hebben. Deze manier van werken staat bekend als het EDI-model: Effectieve Directe Instructie, waardoor het didactisch handelen van de leerkracht in alle klassen gelijk is.

 

Analoog en digitaal

In de klassen wordt gewerkt met pen en papier, met handboeken en schriften. Daarnaast is er voor ieder kind vanaf groep 3 een chromebook (laptop) in de klas met extra materiaal ter ondersteuning van specifieke vakken. Van jongs af aan leren de kinderen werken met programma’s, de online wereld en maken wij hen bewust van de risico’s van het internet.

 

Met aandacht voor kunst en cultuur

Creativiteit vinden wij net zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen als taal en rekenen. Elk kind moet de kans krijgen zijn of haar talent te ontwikkelen. Creatief denken betekent immers dat je anders kunt kijken en nieuwe oplossingen kunt verzinnen. Daarom maken wij in ons onderwijs gebruik van de kracht van kunst en cultuur om kinderen anders te laten denken en de wereld om zich heen beter te begrijpen. Dit zien de kinderen en ouders terug in de gespecialiseerde vakleerkrachten voor muziek en theater. Hun lessen zijn onderdeel van het vaste lesprogramma. Het doel is dat ieder kind zich vrij voelt om zich te uiten en trots is op wie hij of zij is. 

 

Sportactieve school

Sporten en gezond leven zijn belangrijk om je goed te voelen. Wij stimuleren dit spelenderwijs vanaf de kleuterleeftijd, met sportieve activiteiten binnen en buiten de school en aandacht voor gezonde voeding. Alle kinderen krijgen elke week gym van een gespecialiseerde vakleerkracht. In de lessen staat niet de competitie voorop, maar het plezier in bewegen, sportief gedrag en het teamgevoel. Dat wordt versterkt door de jaarlijkse sportdag en de wekelijkse Pleinspelen die wij sinds dit jaar hebben. Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen Pleinspelen op het grote schoolplein. Tijdens deze lessen krijgen ze sport en spel aangeboden die ze tijdens en na schooltijd buiten kunnen spelen. Daarnaast draagt deze vorm van bewegingsonderwijs bij aan de groepsdynamiek en weten we dat bewegen een positief effect heeft op de hersenstructuur en de executieve functies zoals werkgeheugen.