Informatieochtenden

OR

De ouderraad (OR) is een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad bespreken ouders allerlei zaken over de school met elkaar, de schoolleiding en het personeel.  De ouderraad probeert altijd de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:

  • een centraal aanspreekpunt voor de leerkracht te vormen
  • de leerkracht te ondersteunenbij het opzetten en organiseren van klasactiviteiten (schoolreisje, luizencontrole, etc.)
  • met de andere klassenouders verschillende schoolactiviteiten voor te bereiden
  • nieuwe ouders bij de klas te betrekken
  • de aanvullende schakel in de communicatie tussen de leerkracht en de ouders te zijn
  • feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad

 

Wilt u contact opnemen met de ouderraad, dan kunt u een mail sturen naar: ouderraad@ijpleinschool.nl 

 

Leden ouderraad schooljaar 2023–2024:

Groep    Voornaam
1/2 A         Bette & Mark
1/2 B         Katinka
3                  Natasha
4                  Suzan
5                  Jennifer
6                  Sonia & Wahid
7                  Safina