Informatieochtenden

Specialismen: PBS en TSO

PBS (positive behaviour support)

We benaderen kinderen op een positieve manier. Hiermee creëeren we een veilige omgeving waarbij het sociale gedrag van leerlingen toeneemt en gedragsproblemen zo veel mogelijk worden voorkomen. Dat betekent dat we zeggen: je hebt hard gewerkt en jezelf vebeterd. Nu kun je nog een stapje verder. En niet: ik heb het al drie keer uitgelegd en je begrijpt het nog niet. 

 

De vier waarden die wij bij PBS hanteren zijn:

  • gelijkwaardigheid (we zijn niet allemaal hetzelfde, maar wel allemaal gelijk)
  • verantwoordelijkheid (iedereen helpt mee, bijvoorbeeld met het schoon en netjes houden van de school)
  • veiligheid (iedereen voelt zich vrij om zichzelf te zijn)
  • transparantie (kinderen, medewerkers en ouders kunnen alles met elkaar bespreken) 

Binnen PBS belonen wij  het positieve gedrag van iedereen  Dit zijn de gedragsverwachtingen van onze school:
´We zorgen voor elkaar en zijn sportief´
´We gebruiken mooie woorden´
´We zijn samen verantwoordelijk voor de school en het plein´.

 

Van elke gedragsverwachting is een afbeelding gemaakt zodat ook kinderen die nog niet kunnen lezen ze begrijpen. Deze afbeeldingen zijn op meerdere plekken in de school te zien. Wanneer kinderen aan de gedragsverwachtingen voldoen worden zij hiervoor beloond  met beloningen die zij zelf bedacht hebben (zoals  pyjama dag, extra buiten spelen etc.) en krijgen de kinderen een complimentenkaartje mee naar huis. De gedragsverwachtingen worden actief behandeld een les. Dit zijn onze gedragsverwachtingen in beeld.

 

TSO (traumasensitief onderwijs)
 

Op Obs IJplein bieden we graag een veilige omgeving waarin het kind gezien wordt, waar kinderen met plezier naar school gaan en goed tot ontwikkelen en leren kunnen komen. We zijn ons bewust van het feit dat de impact van ingrijpende jeugdervaringen op de ontwikkeling van kinderen groot is en dat dit soort ingrijpende jeugdervaringen (scheidingen, specifieke thuissituaties of meegemaakte ervaringen) voorkomen in alle lagen van de bevolking, ook in de IJpleinbuurt. 

 

We passen daarom ons didactisch en pedagogisch handelen aan op de verschillende specifieke onderwijs – en begeleidingsbehoeften van leerlingen. Leerkrachten werken voortdurend aan een goede relatie met leerlingen, zodat zij zich zo veel mogelijk gezien en gehoord voelen. Met name het herkennen van stressreacties bij leerlingen en het begeleiden van leerlingen die stress ervaren, zijn sterke vaardigheden van leerkrachten die leerlingen helpen bij het reguleren van emoties. Hierdoor ontstaan er minder gedragsproblemen en komt een leerling beter tot leren.