Informatieochtenden

Historie

Waar nu onze school staat, was vroeger een scheepswerf: de Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM). In 1978 werd de scheepswerf gesloten. De beroemde architect Rem Koolhaas ontwierp de woningen én onze school op het nieuwe IJplein, zoals wij dat nu kennen. Het bijzondere is dat Rem Koolhaas ervoor zorgde dat zoveel mogelijk huizen uitzicht kregen op het IJ, door de straten haaks op het water te plaatsen, en dat toekomstige bewoners mochten meebepalen hoe de wijk eruit moest zien. 

 

Daarbij staat de school naast de oorspronkelijke confectiefabriek Hollandia Kattenburg. Tijdens de WOII is hier een razia gehouden, waar wij nog steeds elk jaar bij stil staan. Groep 8 krijgt les over deze razia en de leerlingen van onze school leggen een krans bij het monument tijdens de herdenking.  

 

Een paar keer wilde de gemeente de woningen en onze school afbreken, maar de buurtbewoners kwamen hiertegen in opstand. En met succes, want in 2020 is het IJplein zelfs beschermd stadgezicht geworden. 

 

Foto: Stadsarchief Amsterdam