Informatieochtenden

Welkom op school

De eerste keer naar (een nieuwe) school: het is voor alle kinderen – én voor hun ouders – een spannende gebeurtenis. Wij doen er alles aan om de start op school zo vlot mogelijk te laten verlopen. In dit IJplein Welkom op school-boekje  vindt u de belangrijkste informatie over de dagelijkse gang van zaken op school. Hiermee hopen we uw kind en u alvast wegwijs te maken en uw eerste vragen te beantwoorden.