Informatieochtenden

Aanmelden

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Op dit moment is er uitme bij ons op school voor alle kinderen zie zij aanmelden, zowel voor de kleutergroepen als ander groepen. In geval van zij-instroom is ons schoolondersteuningsprofiel het uitgangspunt. 

Registreren voor de basisschool 

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2023). U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 

 

Heeft u Obs IJplein als eerste keuze ingevuld, dan ontvangt u van de gemeente een beevstiging van inschrijving. hierna nemen wij contact met je op voor een kennismakingsafspraak. Tot snel op IJpleinschool.

 

Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.   

 

 

Wat moet u doen?

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school. Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, corrigeer dit dan op het formulier. Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen. 

 

Let op: Ook wanneer een oudere broer of zus al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert; in dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven. Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het voorkeursformulier op tijd ingeleverd worden. Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school. Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat. 

 

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.  Dit geldt in de volgende situaties: 

  • uw kind heeft een VVE-ja-indicatie
  • uw kind zit op een IKC
  • het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct
  • u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

 

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:  www.bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit formulier bij ons op school krijgen. Voeg in dit geval altijd een adresbewijs toe, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren (en de voorrangsscholen bepaald worden).

 

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind.

 

De uiterste data zijn voor: 

  • kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 —> 7 maart 2024
  • kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021 —> 6 juni 2024
  • kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021 —> 7 november 2024

 

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november – onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen –  de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur. 

 

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

 


Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde. Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:

1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.
2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie én volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij deschool is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool.
b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kindcentrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.
Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1 e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
8. Het kind woont buiten Amsterdam.

 

 

Aanmelden en inschrijven 

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

 

Uitzondering:

Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden. 

 

Meer informatie 

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) via 020-2446345 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl  

 

Op de website van het BBO vindt u meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen. 

 

 

 

Aanmelden zij-instroom

 

Ook oudere kinderen van binnen of buiten het stadsdeel die van school willen veranderen, zijn welkom op de IJpleinschool. Wij wegen altijd zorgvuldig of de overstap in het belang is van uw kind. Hieronder leest u hoe de procedure verloopt en waar wij op letten.

 

Stap 1

U meldt uw kind bij ons aan. Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden of ophalen bij onze administratie.

 

Stap 2

Wij gaan zorgvuldig na of onze school voor uw kind een verantwoorde keus is. We kijken of wij in de onderwijsbehoeften van uw kind kunnen voorzien en of wij de eventuele extra ondersteuning kunnen bieden die uw kind nodig heeft. Wij gaan hierover in gesprek met u en uw kind. Ons zorgteam toetst of de overstap in het belang is van uw kind en neemt contact op met de andere school. De directeur neemt op basis van al deze afwegingen de uiteindelijke beslissing.

 

Stap 3

Kan uw kind bij ons geplaatst worden, dan schrijven wij hem/haar definitief in. Voor een goede overdracht vragen wij de school van herkomst altijd om een onderwijskundig rapport.

Besluit u na inschrijving om toch af te zien van plaatsing op onze school, dan krijgen wij hierover graag zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht. Wij kunnen dan andere kinderen en ouders blij maken met een plaats op onze school.

 

Kinderen die pas in Nederland zijn, gaan eerst naar de nieuwkomersklas in Amsterdam. Daar leren ze Nederlands en maken ze kennis met de Nederlandse (onderwijs)cultuur. Wij kunnen in die periode als stamschool fungeren.

 

Handige links